2017-es évi pályázatok

0

Hírdetés

Csernáton Község Helyi Tanácsa pályázatot hírdet a 2017. évre,  kultúrális, sport és ifjúsági  rendezvények valamint az egyházak résztámogatására engedéllyel rendelkező természetes személyek, törvényes keretek között létrehozott jogi személyek és a törvény által elismert egyházak számára.

A pénzösszegeket a 2017. évben megvalósuló programok , tervezetek és tevékenységek támogatására lehet felhasználni.

A pályázathoz szűkséges dokumentáció és a pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhető hétköznap 800 – 1300 óra között, vagy letölthető itt.

A pályázatok leadási határideje  2017 május 31, 1400 óra.

Bővebb infórmációkat a 0267/367501-es telefonszámon nyújtanak.

Az éves támogatási program valamint a pályázati kiírás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI. részének 84. számában 2017 május 5-én illetve 85. számában 2017 május 8-án.

Anunț

Consiliul Local Cernat, județul Covasna, anunță concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfășurate în anul 2017, pentru programele, proiectele  culturale,  de sport și tineret, și pentru culte.

Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii –  sau culte religioase recunoscute conform legii.

Documentația necesară pentru depunerea proiectelor și formularul de solicitare poate să fie solicitată de la Primăria Cernat în zilele lucrătoare între orele 800-1300, sau poate să fie descărcată de aici.

Data limită de depunere a proiectelor  până la data de 31.05.2017, orele 14.00.

Informații suplimentare pot fii obținute la nr. de tel. 0267/367501.

Programul anual și anunțul de participare au fost publicate în Monitorul Oficial al României partea a VI. nr. 84 din data de 05.05.2017, respectiv nr. 85 din data de 08.05.2017.