Hirdetés

0

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 2769 (douămiișaptesuteșasezecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior, din care 2453 mc lemne de lucru și lemne de foc și 316 mc reprezintă coaja. Licitația se va desfășura la data de 27 septembrie 2019, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat. Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 septembrie 2019, orele 13:00 . Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 23 septembire 2019, orele 13:00 cererea de înscriere. Caietul de sarcin și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.