2017 október 26, csütörtök

by

Események

Anunţ bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la
cunoştiinţa publică, că la data de 26.10.2017, s-a afişat la sediul Primăriei
Cernat:

1. Proiect de hotărâre privind nivelurile pt. valorile impozabile,
impozite și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și
amenzile aplicabile pentru anul 2018;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare în comuna
Cernat județul Covasna, pe anul școlar 2018-2019;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Cernat, pentru anul 2018.
Observaţiile și sesizările se pot depune în scris la sediul Primăriei
comunei Cernat, până la 10.11.2017.

Viceprimar
ing. Fabian Sandor

About the author