Fa eladas

ROMÂNIA

Județul Covasna – Comuna Cernat

PRIMĂRIA

527070 – Cernat nr. 456

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com – comunacernat@yahoo.com

Nr.   2402/18.06.2018

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 3 iulie 2018, orele 10,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 254 mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 26 iunie 2018, orele 13,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 22 iunie 2018, orele 13.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 254 mc , din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I și ACCIDENTALE suprapusă

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 66mc + 188 mc Total 253 mc

GORUN 1 mc

 

 1. În cazul în care la licitația nu se prezintă cel pu cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a doua licitaţie la data de 17 iulie 2018, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie şi data preselecţiei este 10 iulie 2018, orele 11,00. În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de licitaţie va vinde masa lemnoasă prin negociere directă.

 

 1. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 18 iulie 2018, la sediul Primăriei comunei Cernat
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

 

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 254 mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
1. 954687/J519 I. Cernat Dalnic 68B 66 100,00

fără TVA

2. 1314496/J785 I.

Cernat Dalnic

68B 188 110,00

fără TVA

Total: 254

 

 

Caiet de sarcini
Hotararea nr 37/2018

 

Nr.   40245/04.12.2017

 

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 28 decembrie 2017, orele 13,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 18 decembrie 2017, orele 14,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 15 decembrie 2017, orele 14.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 765 m3, din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 30 mc + 343 mc + 17 mc Total 390 mc

FAG 4 mc + 1 mc + 25 cm  Total 30 mc

MESTECAN 1 mc  Total 1 mc

MOLID 344 mc Total 344 mc

 

 1. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.
 2. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 04 decembrie 2017, la sediul Primăriei comunei Cernat
 3. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

 

 

 

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
2. 954691/

J520

I. 10D 35 115,00

fără TVA

3. 954690/

J521

I. 11BD 344 110,00

fără TVA

4. 981391/

J555

I. 10C% 386 225,00

fără TVA

Total: 765

 

Proces verbal de preselectie
Proces verbal de licitatie

ROMÂNIA

Județul Covasna – Comuna Cernat

PRIMĂRIA

527070 – Cernat nr. 456

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com – comunacernat@yahoo.com

Nr.   2402/18.06.2018

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 3 iulie 2018, orele 10,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 254 mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 26 iunie 2018, orele 13,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 22 iunie 2018, orele 13.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 254 mc , din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I și ACCIDENTALE suprapusă

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 66mc + 188 mc Total 253 mc

GORUN 1 mc

 

 1. În cazul în care la licitația nu se prezintă cel pu cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a doua licitaţie la data de 17 iulie 2018, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie şi data preselecţiei este 10 iulie 2018, orele 11,00. În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de licitaţie va vinde masa lemnoasă prin negociere directă.

 

 1. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 18 iulie 2018, la sediul Primăriei comunei Cernat
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

 

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 254 mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
1. 954687/J519 I. Cernat Dalnic 68B 66 100,00

fără TVA

2. 1314496/J785 I.

Cernat Dalnic

68B 188 110,00

fără TVA

Total: 254

 

 

Caiet de sarcini
Hotararea nr 37/2018

 

Nr.   40245/04.12.2017

 

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 28 decembrie 2017, orele 13,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 18 decembrie 2017, orele 14,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 15 decembrie 2017, orele 14.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 765 m3, din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 30 mc + 343 mc + 17 mc Total 390 mc

FAG 4 mc + 1 mc + 25 cm  Total 30 mc

MESTECAN 1 mc  Total 1 mc

MOLID 344 mc Total 344 mc

 

 1. Volumul de masă lemnoasă și/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.
 2. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 04 decembrie 2017, la sediul Primăriei comunei Cernat
 3. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

 

 

 

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
2. 954691/

J520

I. 10D 35 115,00

fără TVA

3. 954690/

J521

I. 11BD 344 110,00

fără TVA

4. 981391/

J555

I. 10C% 386 225,00

fără TVA

Total: 765

 

Proces verbal de preselectie
Proces verbal de licitatie