Csernáton Község Helyi Tanácsa pályázatot hírdet a 2018. évre, sport rendezvények résztámogatására engedéllyel rendelkező természetes személyek, törvényes keretek között létrehozott jogi személyek és a törvény által elismert egyházak számára.
A pénzösszegeket a 2018. évben megvalósuló programok, tervezetek és tevékenységek támogatására lehet felhasználni.
A pályázathoz szűkséges dokumentáció és a pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhető hétköznap 800 – 1300 óra között, vagy letölthető a www.csernaton.ro weboldalról.
A pályázatok leadási határideje 2018. aprilis 27, 1400 óra.
Bővebb infórmációkat a 0267/367501-es telefonszámon nyújtanak.
Az éves támogatási program valamint a pályázati kiírás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI. részének 65. számában 2018. április 11-én illetve 66. számában 2017. április 11-én.