Publicare

0

În conformitate cu prevederile  art. 9 alin (1) Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în vigoare de la 13 octombrie 2017,  în data de 24. 11.2017,  publicam HCL CERNAT Nr. 75/2017 privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea […]

Read More

Anunţ

0

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 26.10.2017, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat:

Read More

2017-es évi pályázatok

0

Hírdetés Csernáton Község Helyi Tanácsa pályázatot hírdet a 2017. évre,  kultúrális, sport és ifjúsági  rendezvények valamint az egyházak résztámogatására engedéllyel rendelkező természetes személyek, törvényes keretek között létrehozott jogi személyek és a törvény által elismert egyházak számára.

Read More

ANUNŢ PUZ

0

ANUNŢ Primăria Comunei Cernat cu sediul în Comuna Cernat. Nr. 456 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică iniţiativa primarului Comunei Cernat, dl.Bölöni Dávid, referitoare la elaborarea proiectului de […]

Read More

ANUNȚ LICITAȚIE

0

Primăria comunei Cernat, cu sediul în comuna Cernat, jud. Covasna, nr. 456 , CUI 4404338, face cunoscut că în ziua de  13 aprilie 2017 , ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local, organizează în condițiile Legii nr. 215/2001 […]

Read More