miercuri, 10 iunie 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Consiliul Local Cernat, județul Covasna, anunță concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfășurate în anul 2020, pentru programele și proiecte sport și tineret, cultură, culte.
Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii.
Documentația necesară pentru depunerea proiectelor și formularul de solicitare poate să fie solicitată de la Primăria Cernat în zilele lucrătoare între orele 800-1500.
Data limită de depunere a proiectelor până la data de 26.06.2020, orele 1600
Informații suplimentare pot fii obținute la nr. de tel. 0267/367501.
Programul anual și anunțul de participare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a VI. din datele de 05.06.2020 și 09.06.2020

vineri, 1 noiembrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 1860 (unamieoptsuteșaizeci) mc masă lemnoasă pe picior, din care 1650 mc lemne de lucru și lemne de foc și 210 mc reprezintă coaja.
Licitația se va desfășura la data de 15 noiembrie 2019, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 11 noiembrie 2019, orele 11:00 .
Pentru participarea la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 11 noiembrie 2019, orele 10:00 cererea de înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 14 noiembrie 2019 orele 13:00 să depună oferta de preț în plic închis.
Caietul de sarcini și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.
Informații spulimentare se pot obține de la numerele de tel. 0267 367501, și 0728 319269.

Viceprimar
Fábián Sándor

vineri, 11 octombrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

           Licitația se va desfășura la data de 31 octombrie 2019, orele 10:00la sediul Primăriei comunei Cernat.

            Preselecția pentru admiterea la
licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 octombrie 2019, orele 13:00
.

Comuna Cernat
organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 2769
(douămiișaptesuteșasezecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior, din care 2453 mc lemne de
lucru și lemne de foc și 316 mc reprezintă coaja.

            Pentru participarea la licitație,
operatorul economic trebuie depună, până la 24 octombrie 2019, orele 13:00cererea de
înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 30 octombrie 2019 orele 10:00
să depună oferta de preț în plic închis.

            Caietul de sarcini și documentația
necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare,
între orele 08:00 – 16:00.

Viceprimar

Fábián Sándor

miercuri, 18 septembrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunt

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 2769 (douămiișaptesuteșasezecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior, din care 2453 mc lemne de lucru și lemne de foc și 316 mc reprezintă coaja.
Licitația se va desfășura la data de 27 septembrie 2019, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 septembrie 2019, orele 13:00 .
Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 23 septembire 2019, orele 13:00 cererea de înscriere.
Caietul de sarcin și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

vineri, 21 iunie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunt

Csernáton Község Helyi Tanácsa pályázatot hirdet a 2019-es évre, sport, vallási és kultúrális rendezvények résztámogatására, engedéllyel rendelkező természetes személyek, törvényes keretek között létrehozott jogi személyek számára.
A pénzösszegeket a 2019-es évben megvalósuló sport, vallási és kultúrális programok, tervezetek és tevékenységek támogatására lehet felhasználni.
A pályázathoz szükséges dokumentáció és a pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhető hétköznap 800 – 1500 óra között.
A pályázatok leadási határideje 2019. július 8, 1600 óra.
Bővebb információkat a 0267/367501-es telefonszámon nyújtanak.
Az éves támogatási program valamint a pályázati kiírás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI. részében 2019 június 19 – én és 20 – án.

vineri, 22 februarie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru HCL cu privire la stabilirea salariilor de baza

joi, 27 decembrie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

Primăria comunei Cernat, județul Covasna
anunță:

Primăria comunei Cernat, județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de șofer I (M) pentru deservirea microbuzului școlar, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiţii specifice:
a) Să aibă studii medii liceale,
b) să dețină permis de conducere categoriile B și D;
c) să dețină atestat profesional pentru transport public de persoane în termen de valabilitate;
d) să fie apt psihologic pentru a conduce microbuz școlar;
e) să aibă cel puţin 2 ani vechime în muncă și în ocupaţia de șofer / conducător auto.
f) să dețină cartela tahograf electronic valabila
g) să dețină cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulație al județului Covasna
Concursurile vor avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus mentionat la data de 22.01.2019 ora 1000 pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar , la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Interviul la sediul sus mentionat pe data de 25.01.2019, ora 1000
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 15.01.2019 (inclusiv), ora 15,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

VICEPRIMAR
Fabian Sandor

miercuri, 19 septembrie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Primăria comunei Cernat, județul Covasna
anunță:

Primăria comunei Cernat, jud. Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorarelor posturi contractuale vacante:
1. paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
2. muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiţii specifice:
– .
• Pentru postul de paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică:
– studii generale;
– fără antecedente penale;
– diplome, adeverinţe, atestate sau alte acte care certifică specializare/calificarea în domeniul pazei şi/sau ordinii publice;
– disponibilitate pentru a efectua ore de noapte şi /sau suplimentare, disciplină, punctualitate.
– vechimea nu este condiție specifică pentru participarea la concurs.
• Pentru postul de muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare
– 1. Nivelul de studii: studii medii;
– 2. Calificările/ specializările necesare: cursuri speciale de calificare profesională/atestat lucrător mașinist utilaje;
– 3. Competenţele postului:
– Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate;
– Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
– Rezistenţă fizică, psihică şi la stres;
– Putere de decizie, discernământ, controlul emotivităţii;
– 4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post): -5 ani

Concursurile vor avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus mentionat la data de 17.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea postului de paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică, respectiv la ora 12:00 pentru ocupare postului muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Interviul la sediul sus mentionat pe data de 19.10.2018, ora 10:00 pentru ocuparea postului de paznic, Compartimentul de pază și ordinea publică, ora 12:00 pentru ocuparea postului muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 3 octombrie 2018 (inclusiv), ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

Viceprimar
ing. Fabian Sandor

luni, 27 august 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Europa pentru cetăţeni

Proiectul Strenghten fellowship to foster joint perspectives – RESPONS a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”
Aplicabil pentru Măsura 2.1 „Infrățirea orașelor”
 

Participare: proiectul a permis întrunirea a 502 de cetățeni, dintre care 350 de locuitori sunt originari din orașul Cernat (România), 22 din orașul Neded (Slovacia), 30 din orașul Bogyiszló (Ungaria), 24 din orașul Bóly (Ungaria), 20 din orașul Utrine (Serbia), 24 din orașul Sármellék (Ungaria), 32 din orașul Kaszaper (Ungaria).

 

Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Cernat, România de la 19/07/2018 până la  23/07/2018.

 

Descriere succintă:

 

Ziua de 19/07/2018 a fost consacrată pentru prezentarea efectelor pozitive și negative a proceselor te integrare locale a Uniunii Europene și a proceselor care se desfășoară în zonele rurale, calitatea de trai și prezentarea nivelelor euroscepticiste. După discursul și dialogul informativ s-a format un schimb de opinii despre viitorul și rolul Uniunii Europene. După aceasta a avut loc deschiderea expoziției de fotografii, care a prezentat proiectele realizate cu suportul Uniunii Europene în diferitele localități care au participat la eveniment.

 

Ziua de 20/07/2018 a avut ca temă principală apărarea moștenirilor construite, care a fost prezentat și realizat printr-o excursie, la care au participat delegații a localităților participante. Transilvania este gazda a multor minorități etnice și din acest motiv este o locație ideală pentru prezentarea obiceiurilor culturale. Excursia a atins zone cu tradiție germană, maghiară, rromă, evreiască și armeană. Pe lângă cunoașterea a identităților multicolore europene a avut un rol important și istoria tradițiilor de coexistare pentru participanți pentru o viziunea mai clară asupra viitori al Europei.

 

Ziua de 21/07/2018 o fost alcătuită dintr-un schimb de idei în legătură cu experiențele  de învățare și muncă în cadrul unui workshop alcătuit în principal de tineri și experți în domeniul didactic și învățământ.

După prânz a avut loc prezentarea a celor mai importante instituții a Uniuni Europene prin care cetățenii se pot implica în formarea politicii comune și au fost dezbătute diferite drepturi și obligațiuni.

Seara programul era un moment de relaxare oferit de gazdele tineri în cadrul unei petreceri cu muzică și dans popular.

 

22/07/2018 a fost ziua în care a fost discutat impactul crizei economice asupra modului de viață în zonele rurale.

Toți participanți prezenți au experiențe directe în legătură cu programul LEADER care se diferă intre fiecare țară și asta a rezultat o experiență inedită în cadrul întâlnirii. După masă a avut loc dezbaterea mai detaliată al temei anterioare, luând în considerare și importanța implicării a cetățenilor în alcătuirea programelor de  dezvoltare regionale.

La sfârșitul zilei s-au alcătuit propuneri comune compuse din diferitele idei care au avut loc zilele acestea și s-a confirmat continuarea acestei colaborări.

 

În ziua dimineții de 23/07/2018 a rămas doar puțin timp pentru recapitularea și sumarea ideilor/moralei formate în cadrul acestei proiect.

luni, 6 august 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă fasonată

  Bővebben >>