vineri, 1 noiembrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 1860 (unamieoptsuteșaizeci) mc masă lemnoasă pe picior, din care 1650 mc lemne de lucru și lemne de foc și 210 mc reprezintă coaja.
Licitația se va desfășura la data de 15 noiembrie 2019, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 11 noiembrie 2019, orele 11:00 .
Pentru participarea la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 11 noiembrie 2019, orele 10:00 cererea de înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 14 noiembrie 2019 orele 13:00 să depună oferta de preț în plic închis.
Caietul de sarcini și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.
Informații spulimentare se pot obține de la numerele de tel. 0267 367501, și 0728 319269.

Viceprimar
Fábián Sándor

About the author