Archive for the ‘Események’ Category

miercuri, 18 noiembrie 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunţ

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 18.11.2020, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al SC Gosp-Com Srl
Observaţiile și sesizările se pot depune în scris la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 09.12.2020.

joi, 27 august 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

Începand cu data de 25 august 2020, Primăria Comunei Cernat demarează actiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe support electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. Bővebben >>

miercuri, 5 august 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 05.08.2020, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea tabelului cuprins în art. 16 alin. (1) a Contractului de delegare a gestiunii a serviciilor comunitare de utilități publice nr. 1/10.06.2013.
  2. Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 15.08.2020.

 

Fabian Sandor,

Viceprimaul comunei Cernat

luni, 3 august 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 489 (patrusuteoptzecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior.

Licitația se va desfășura la data de 31 august 2020, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat.

Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 28 august 2020, orele 13:00 .

Pentru participarea la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 21 august 2020, orele 13:00 cererea de înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 28 august 2020 orele 10:00 să depună oferta de preț în plic închis.

Caietul de sarcini și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

Informații spulimentare se pot obține de la numerele de tel. 0267 367501, și 0728 319269.

 

 

Viceprimar

Fábián Sándor

miercuri, 10 iunie 2020

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Consiliul Local Cernat, județul Covasna, anunță concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 pentru proiectele desfășurate în anul 2020, pentru programele și proiecte sport și tineret, cultură, culte.
Solicitanții trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii.
Documentația necesară pentru depunerea proiectelor și formularul de solicitare poate să fie solicitată de la Primăria Cernat în zilele lucrătoare între orele 800-1500.
Data limită de depunere a proiectelor până la data de 26.06.2020, orele 1600
Informații suplimentare pot fii obținute la nr. de tel. 0267/367501.
Programul anual și anunțul de participare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, partea a VI. din datele de 05.06.2020 și 09.06.2020

vineri, 1 noiembrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 1860 (unamieoptsuteșaizeci) mc masă lemnoasă pe picior, din care 1650 mc lemne de lucru și lemne de foc și 210 mc reprezintă coaja.
Licitația se va desfășura la data de 15 noiembrie 2019, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 11 noiembrie 2019, orele 11:00 .
Pentru participarea la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 11 noiembrie 2019, orele 10:00 cererea de înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 14 noiembrie 2019 orele 13:00 să depună oferta de preț în plic închis.
Caietul de sarcini și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.
Informații spulimentare se pot obține de la numerele de tel. 0267 367501, și 0728 319269.

Viceprimar
Fábián Sándor

vineri, 11 octombrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

           Licitația se va desfășura la data de 31 octombrie 2019, orele 10:00la sediul Primăriei comunei Cernat.

            Preselecția pentru admiterea la
licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 octombrie 2019, orele 13:00
.

Comuna Cernat
organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 2769
(douămiișaptesuteșasezecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior, din care 2453 mc lemne de
lucru și lemne de foc și 316 mc reprezintă coaja.

            Pentru participarea la licitație,
operatorul economic trebuie depună, până la 24 octombrie 2019, orele 13:00cererea de
înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 30 octombrie 2019 orele 10:00
să depună oferta de preț în plic închis.

            Caietul de sarcini și documentația
necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare,
între orele 08:00 – 16:00.

Viceprimar

Fábián Sándor

miercuri, 18 septembrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunt

Comuna Cernat organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 2769 (douămiișaptesuteșasezecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior, din care 2453 mc lemne de lucru și lemne de foc și 316 mc reprezintă coaja.
Licitația se va desfășura la data de 27 septembrie 2019, orele 10:00 la sediul Primăriei comunei Cernat.
Preselecția pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 septembrie 2019, orele 13:00 .
Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie depună, până la 23 septembire 2019, orele 13:00 cererea de înscriere.
Caietul de sarcin și documentația necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00.

vineri, 21 iunie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunt

Csernáton Község Helyi Tanácsa pályázatot hirdet a 2019-es évre, sport, vallási és kultúrális rendezvények résztámogatására, engedéllyel rendelkező természetes személyek, törvényes keretek között létrehozott jogi személyek számára.
A pénzösszegeket a 2019-es évben megvalósuló sport, vallási és kultúrális programok, tervezetek és tevékenységek támogatására lehet felhasználni.
A pályázathoz szükséges dokumentáció és a pályázati űrlap a Polgármesteri Hivatalban igényelhető hétköznap 800 – 1500 óra között.
A pályázatok leadási határideje 2019. július 8, 1600 óra.
Bővebb információkat a 0267/367501-es telefonszámon nyújtanak.
Az éves támogatási program valamint a pályázati kiírás megjelent Románia Hivatalos Közlönye VI. részében 2019 június 19 – én és 20 – án.

vineri, 22 februarie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru HCL cu privire la stabilirea salariilor de baza