Transparența decizională

Transparența veniturilor salariale

În conformitate cu prevederile Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 33.- Transparența veniturilor salariale

(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

  1. a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
  2. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
  3. c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
  4. d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
  5. e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
  6. f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

HOTĂRÂREA Nr. 5/2020 a Consiliul Local Cernat privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale  “Administrație” din aparatul al Primăriei Cernat și Consiliul Local Cernat și Anexa.

Referent în cadrul Primăriei Cernat

Csulik Csilla

Afișat în data de 29.09.2020

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

 

Secretarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 03.08.2018, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri de gospodărire a localităților a comunei Cernat, județul Covasna
  2. Proiect de hotărâre privind circulația autovehiculelor de mare tonaj și a tractoarelor pe sectorul de drum DC4, comuna Cernat
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Cernat

 

Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 17.08.2018.

Secretar,

Kopis Csilla Bea