Transparența decizională

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

 

Secretarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 03.08.2018, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri de gospodărire a localităților a comunei Cernat, județul Covasna
  2. Proiect de hotărâre privind circulația autovehiculelor de mare tonaj și a tractoarelor pe sectorul de drum DC4, comuna Cernat
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al comunei Cernat

 

Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 17.08.2018.

 

 

Secretar,

Kopis Csilla Bea