vineri, 11 octombrie 2019

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

           Licitația se va desfășura la data de 31 octombrie 2019, orele 10:00la sediul Primăriei comunei Cernat.

            Preselecția pentru admiterea la
licitație a operatorilor economici se organizează la data de 25 octombrie 2019, orele 13:00
.

Comuna Cernat
organizează licitație publică în plic închis, cu preselecție, pentru vânzarea a 2769
(douămiișaptesuteșasezecișinouă) mc masă lemnoasă pe picior, din care 2453 mc lemne de
lucru și lemne de foc și 316 mc reprezintă coaja.

            Pentru participarea la licitație,
operatorul economic trebuie depună, până la 24 octombrie 2019, orele 13:00cererea de
înscriere cu documentația aferentă, urmând ca apoi până la data de 30 octombrie 2019 orele 10:00
să depună oferta de preț în plic închis.

            Caietul de sarcini și documentația
necesară, se pot solicita la sediul Primăriei comunei Cernat în zilele lucrătoare,
între orele 08:00 – 16:00.

Viceprimar

Fábián Sándor

About the author