ANUNȚ

0

Primăria comunei Cernat, județul Covasna
anunță:

Primăria comunei Cernat, județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de șofer I (M) pentru deservirea microbuzului școlar, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiţii specifice:
a) Să aibă studii medii liceale,
b) să dețină permis de conducere categoriile B și D;
c) să dețină atestat profesional pentru transport public de persoane în termen de valabilitate;
d) să fie apt psihologic pentru a conduce microbuz școlar;
e) să aibă cel puţin 2 ani vechime în muncă și în ocupaţia de șofer / conducător auto.
f) să dețină cartela tahograf electronic valabila
g) să dețină cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulație al județului Covasna
Concursurile vor avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus mentionat la data de 22.01.2019 ora 1000 pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar , la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Interviul la sediul sus mentionat pe data de 25.01.2019, ora 1000
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 15.01.2019 (inclusiv), ora 15,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

VICEPRIMAR
Fabian Sandor