Monitorul Oficial Local

Anunț

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,  republicată, aduce la cunoștința publică, că la data de 13.10.2020, s-a afișat la sediul Primăriei Cernat:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Cernat, jud. Covasna, pentru perioada 2021-2027;
  2. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2021;
  3. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare al localității Cernat, județul Covasna, pe anul școlar 2021-2022.

Observațiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 12.11.2020.

 

 

Anunț

 

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,  republicată, aduce la cunoștința publică, că la data de 26.10.2020, s-a afișat la sediul Primăriei Cernat:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Plan de acțiuni sau de lucrări de interes local” pt. toate persoanele beneficiare de ajutor social pentru anul 2021;

Observațiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 23.11.2020.

 

Anunț

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 30.10.2020, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Regio Kezdi”

Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 20.11.2020.

 

 

Anunț

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 24.12.2020, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

  1. Proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice nr.1/10.06.2013, aprobat prin HCL nr.25/2013
  2. Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Comunei Cernat aprobat prin HCL nr. 69/2018.
  3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și SC ECO BIHOR SRL
  4. Proiectul de hotărâre privind asocierea Mun. Tg. Secuiesc cu alte UAT în vederea înființării ADI ”Asociația Trei Scaune se dezvoltă – Felső-Háromszék Fejlődik Egyesület”
  5. Proiectul de hotărâre privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Cernat, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesară susținerii acestora

Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 15.01.2021.