joi, 27 decembrie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

Primăria comunei Cernat, județul Covasna
anunță:

Primăria comunei Cernat, județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de șofer I (M) pentru deservirea microbuzului școlar, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiţii specifice:
a) Să aibă studii medii liceale,
b) să dețină permis de conducere categoriile B și D;
c) să dețină atestat profesional pentru transport public de persoane în termen de valabilitate;
d) să fie apt psihologic pentru a conduce microbuz școlar;
e) să aibă cel puţin 2 ani vechime în muncă și în ocupaţia de șofer / conducător auto.
f) să dețină cartela tahograf electronic valabila
g) să dețină cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulație al județului Covasna
Concursurile vor avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus mentionat la data de 22.01.2019 ora 1000 pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar , la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Interviul la sediul sus mentionat pe data de 25.01.2019, ora 1000
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 15.01.2019 (inclusiv), ora 15,00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

VICEPRIMAR
Fabian Sandor

miercuri, 19 septembrie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț

Primăria comunei Cernat, județul Covasna
anunță:

Primăria comunei Cernat, jud. Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorarelor posturi contractuale vacante:
1. paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
2. muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiţii specifice:
– .
• Pentru postul de paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică:
– studii generale;
– fără antecedente penale;
– diplome, adeverinţe, atestate sau alte acte care certifică specializare/calificarea în domeniul pazei şi/sau ordinii publice;
– disponibilitate pentru a efectua ore de noapte şi /sau suplimentare, disciplină, punctualitate.
– vechimea nu este condiție specifică pentru participarea la concurs.
• Pentru postul de muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare
– 1. Nivelul de studii: studii medii;
– 2. Calificările/ specializările necesare: cursuri speciale de calificare profesională/atestat lucrător mașinist utilaje;
– 3. Competenţele postului:
– Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate;
– Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
– Rezistenţă fizică, psihică şi la stres;
– Putere de decizie, discernământ, controlul emotivităţii;
– 4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post): -5 ani

Concursurile vor avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus mentionat la data de 17.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea postului de paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică, respectiv la ora 12:00 pentru ocupare postului muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Interviul la sediul sus mentionat pe data de 19.10.2018, ora 10:00 pentru ocuparea postului de paznic, Compartimentul de pază și ordinea publică, ora 12:00 pentru ocuparea postului muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 3 octombrie 2018 (inclusiv), ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

Viceprimar
ing. Fabian Sandor

luni, 27 august 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Europa pentru cetăţeni

Proiectul Strenghten fellowship to foster joint perspectives – RESPONS a fost finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni”
Aplicabil pentru Măsura 2.1 „Infrățirea orașelor”
 

Participare: proiectul a permis întrunirea a 502 de cetățeni, dintre care 350 de locuitori sunt originari din orașul Cernat (România), 22 din orașul Neded (Slovacia), 30 din orașul Bogyiszló (Ungaria), 24 din orașul Bóly (Ungaria), 20 din orașul Utrine (Serbia), 24 din orașul Sármellék (Ungaria), 32 din orașul Kaszaper (Ungaria).

 

Locul/Datele: întrunirea a avut loc la Cernat, România de la 19/07/2018 până la  23/07/2018.

 

Descriere succintă:

 

Ziua de 19/07/2018 a fost consacrată pentru prezentarea efectelor pozitive și negative a proceselor te integrare locale a Uniunii Europene și a proceselor care se desfășoară în zonele rurale, calitatea de trai și prezentarea nivelelor euroscepticiste. După discursul și dialogul informativ s-a format un schimb de opinii despre viitorul și rolul Uniunii Europene. După aceasta a avut loc deschiderea expoziției de fotografii, care a prezentat proiectele realizate cu suportul Uniunii Europene în diferitele localități care au participat la eveniment.

 

Ziua de 20/07/2018 a avut ca temă principală apărarea moștenirilor construite, care a fost prezentat și realizat printr-o excursie, la care au participat delegații a localităților participante. Transilvania este gazda a multor minorități etnice și din acest motiv este o locație ideală pentru prezentarea obiceiurilor culturale. Excursia a atins zone cu tradiție germană, maghiară, rromă, evreiască și armeană. Pe lângă cunoașterea a identităților multicolore europene a avut un rol important și istoria tradițiilor de coexistare pentru participanți pentru o viziunea mai clară asupra viitori al Europei.

 

Ziua de 21/07/2018 o fost alcătuită dintr-un schimb de idei în legătură cu experiențele  de învățare și muncă în cadrul unui workshop alcătuit în principal de tineri și experți în domeniul didactic și învățământ.

După prânz a avut loc prezentarea a celor mai importante instituții a Uniuni Europene prin care cetățenii se pot implica în formarea politicii comune și au fost dezbătute diferite drepturi și obligațiuni.

Seara programul era un moment de relaxare oferit de gazdele tineri în cadrul unei petreceri cu muzică și dans popular.

 

22/07/2018 a fost ziua în care a fost discutat impactul crizei economice asupra modului de viață în zonele rurale.

Toți participanți prezenți au experiențe directe în legătură cu programul LEADER care se diferă intre fiecare țară și asta a rezultat o experiență inedită în cadrul întâlnirii. După masă a avut loc dezbaterea mai detaliată al temei anterioare, luând în considerare și importanța implicării a cetățenilor în alcătuirea programelor de  dezvoltare regionale.

La sfârșitul zilei s-au alcătuit propuneri comune compuse din diferitele idei care au avut loc zilele acestea și s-a confirmat continuarea acestei colaborări.

 

În ziua dimineții de 23/07/2018 a rămas doar puțin timp pentru recapitularea și sumarea ideilor/moralei formate în cadrul acestei proiect.

luni, 6 august 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă fasonată

  Bővebben >>

sâmbătă, 23 iunie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunţ nomenclator stradal

Anunţ

 

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 22.06.2018, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Cernat, județul Covasna

Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 06.07.2018.

Viceprimar

ing. Fabian Sandor

luni, 18 iunie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru (Magyar) Általános kataszter

Din păcate acest articol este disponibil doar în Maghiară.

joi, 14 iunie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunț agent turistic

Primăria comunei Cernat, județul Covasna, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant:
1. referent, la Compartimentul turist agrement, în cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condițiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiții specifice:
– Pentru postul de referent, la Compartimentul turist agrement:
– Studii medii, și studii de specialitate : absolvent al unei cursuri atestate cu profil de agent național/internațional de turism;
– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : – cunoștințe de operare la calculator la nivel înalt;
– limbi străine (necesitate si grad de cunoaștere) : – două limbi străine ( maghiară, engleză preferabil).
– vechimea nu este condiție specifică pentru participarea la concurs.
În cazul în care nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de studii pot candida și persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă.
Concurs va avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus menționat la data de 29.06.2018 ora 1000 pentru ocuparea postului de referent la Compartimentul turist agrement și o probă orală tot la sediul sus menționat pe data de 03.07.2018, ora 1000 .
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 21 iunie 2018 (inclusiv), ora 16,00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

vineri, 13 aprilie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru ANUNȚ

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 15 mai 2018, orele 10,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 1986 mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 4 mai 2018, orele 14,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 4 ami 2018, orele 14.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 1986 m3, din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 30 mc + 343 mc + 17 mc + 692 Total 1082 mc

FAG 4 mc + 1 mc + 25 mc + 134mc Total 164 mc

MESTECAN 1 mc 9mc  Total 10 mc

MOLID 346 mc +309mc  Total 346 mc

GORUN 37 mc

PLOP TREMURATOR 27mc

CARPEN 11mc

 

 1. În cazul în care la licitația nu se prezintă cel pu cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a doua licitaţie la data de 29 mai 2018, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie şi data preselecţiei este 22 mai 2018, orele 11,00. În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de licitaţie va vinde masa lemnoasă prin negociere directă.

 

 1. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 13 aprilie 2018, la sediul Primăriei comunei Cernat
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
2. 954691/

J520

I. Cernat Dalnic 10D 35 115,00

fără TVA

3. 954690/

J521

I.

Cernat Dalnic

11BD 344 105,00

fără TVA

4. 981391/

J555

I.

Cernat Dalnic

10C% 388 225,00

fără TVA

5. 128078/

J750;

I.

Cernat Dalnic

11F% 1219 150,00

fără TVA

Total: 1986

miercuri, 28 martie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru BULETIN INFORMATIV

BULETIN INFORMATIV PE ANUL 2018

publicat in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, modificată şi completată ulterior Bővebben >>

vineri, 9 martie 2018

by

Események

Comentariile sunt închise pentru Anunţ

Anunţ

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoștința publică, că la data de 09.03.2018, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si de canalizare menajera in județul Covasna pentru perioada 2018-2027;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Cernat, județul Covasna
Observaţiile și sesizările se pot depune în scris la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 23.03.2018.

Viceprimar
ing. Fabian Sandor