ANUNȚ

0

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă fasonată

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 17 august 2018, orele 10,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 306,5 mc masă lemnoasă fasonată.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 9 august 2018, orele 10,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic/persoana fizică trebuie să depună, până la 8 august 2018, orele 13.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitație 306,5 m3, din care:
 9. b) pe specii și grupe de specii:

FAG 163,21 mc + 34 mc Total 197,21 mc

GORUN 109,29 mc

 

 1. În cazul în care la licitația nu se prezintă cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a doua licitaţie la data de 7 septembrie 2018, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie şi data preselecției este 31 august 2018, orele 12,00. În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de licitaţie va vinde masa lemnoasă fasonată prin negociere directă.

 

 1. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 03 august 2018, la sediul Primăriei comunei Cernat
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

 

 

 

 

 

Anexă

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecție,  pentru vânzarea 306,5 mc masă lemnoasă fasonată.Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă fasonat, după cum urmează:

 1. LEMN FASONAT SPECIA FAG – 450 lei+TVA/mc
 2. LEMN FASONAT SPECIA GORUN – 500 lei+TVA/mc

 

Nr. crt LOT SORTIMENT SPECIA Cant

Mc- brut

Cant mc net Coajă DM cm L (M) Locația Preț de pornire

Valoare fără TVA/mc

Preț pornire coajă fără TVA/mc
1. I. Lemn pentru cherestea fag FA  163,21 154,37 8,84 >24 >2 Drum forestier Bartafalva 450  lei 15 lei
2. II. Lemn rotund gorun GO 109,29 92,34 16,95 >24 >2 Drum forestier Bartafalva 500 lei 15 lei
3 III. Lemn rotund fag FA 34 32 2 >24 >2 Piața comunală Cernat 450 lei 15 lei
TOTAL 306,5 mc