Anunţ nomenclator stradal

0

Anunţ

 

Primarul comunei Cernat, în baza art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică,  republicată, aduce la cunoştiinţa publică, că la data de 22.06.2018, s-a afişat la sediul Primăriei Cernat și pe situ-ul www.csernaton.ro :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Cernat, județul Covasna

Observaţiile și sesizările se pot depune în scris  la sediul Primăriei comunei Cernat, până la 06.07.2018.

Viceprimar

ing. Fabian Sandor