ANUNȚ

0

ANUNȚ

privind organizarea licitației principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 1. Organizatorul licitație

PRIMĂRIA CERNAT, COMUNA CERNAT,  Nr. 456 Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

 1. Data desfășurării și ora începerii licitației: Licitaţia se va desfăşura la data de 15 mai 2018, orele 10,00
 2. Locul desfășurării licitației: La sediul Primăriei comunei Cernat , Nr. 456
 3. Tipul licitației: Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie, pentru vânzarea a 1986 mc masă lemnoasă pe picior.
 4. Temeiul legal al organizării și desfășurării licitației: Hotărârea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
 5. Data desfășurării și ora începerii preselecției: Preselecţia pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează la data de 4 mai 2018, orele 14,00.
 6. Data și ora-limită până la care pot face depunerea documentației pentru preselecție și înscrierea la licitație: Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să depună, până la 4 ami 2018, orele 14.00, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația formată din documentele prevăzute în Caietul de sarcini.
 7. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, prețul de pornire a licitației sunt afișate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.csernaton.ro
 8. Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitație 1986 m3, din care:
 9. a) pe natură de produse:

ACCIDENTALE I

 1. b) pe specii și grupe de specii:

PIN SILVESTRU 30 mc + 343 mc + 17 mc + 692 Total 1082 mc

FAG 4 mc + 1 mc + 25 mc + 134mc Total 164 mc

MESTECAN 1 mc 9mc  Total 10 mc

MOLID 346 mc +309mc  Total 346 mc

GORUN 37 mc

PLOP TREMURATOR 27mc

CARPEN 11mc

 

 1. În cazul în care la licitația nu se prezintă cel pu cel puţin doi concurenţi, se va organiza o a doua licitaţie la data de 29 mai 2018, orele 10,00, caz în care termenul limită pentru înscrierea la licitaţie şi data preselecţiei este 22 mai 2018, orele 11,00. În cazul în care nici la a doua licitaţie nu se prezintă decât un singur concurent, comisia de licitaţie va vinde masa lemnoasă prin negociere directă.

 

 1. Caietul de sarcini poate fi solicitat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 13 aprilie 2018, la sediul Primăriei comunei Cernat
 2. Alte informații privind organizarea și desfășurarea licitației:

Tariful de participare la licitaţie este de 100 lei, care se plăteşte la casieria Primăriei comunei Cernat, anterior depunerii la registratura Primăriei a cererii de înscriere la licitație. Operatorii economici care participă la licitaţie sunt obligaţi să achite la casieria Primăriei comunei Cernat o garanţie de contractare, reprezentând 5% din valoarea de începere a licitației.

 1. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: Secretarul comunei Cernat, Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488, E-mail: comunacernat@yahoo.com

Organizator,

FÁBIÁN SÁNDOR

VICEPRIMARUL COMUNEI CERNAT

Se organizează licitaţie publică în plic închis, cu preselecţie,  pentru vânzarea a 765 (șaptesuteșaizecișicinci) mc masă lemnoasă pe picior.

Preţul de pornire a licitaţiei a masei lemnoasă pe picior și lista partizilor, după cum urmează:

 

Nr. crt Numărul A.P.V. U.P. u.a.        Volum total de expl.  – mc- Preț de pornire la licitație
2. 954691/

J520

I. Cernat Dalnic 10D 35 115,00

fără TVA

3. 954690/

J521

I.

Cernat Dalnic

11BD 344 105,00

fără TVA

4. 981391/

J555

I.

Cernat Dalnic

10C% 388 225,00

fără TVA

5. 128078/

J750;

I.

Cernat Dalnic

11F% 1219 150,00

fără TVA

Total: 1986