Anunț agent turistic

0

Primăria comunei Cernat, județul Covasna, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a postului contractual temporar vacant:
1. referent, la Compartimentul turist agrement, în cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condițiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiții specifice:
– Pentru postul de referent, la Compartimentul turist agrement:
– Studii medii, și studii de specialitate : absolvent al unei cursuri atestate cu profil de agent național/internațional de turism;
– cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : – cunoștințe de operare la calculator la nivel înalt;
– limbi străine (necesitate si grad de cunoaștere) : – două limbi străine ( maghiară, engleză preferabil).
– vechimea nu este condiție specifică pentru participarea la concurs.
În cazul în care nu se prezintă persoane care îndeplinesc condițiile de studii pot candida și persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă.
Concurs va avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus menționat la data de 29.06.2018 ora 1000 pentru ocuparea postului de referent la Compartimentul turist agrement și o probă orală tot la sediul sus menționat pe data de 03.07.2018, ora 1000 .
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 21 iunie 2018 (inclusiv), ora 16,00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.