Anunț

0

Primăria comunei Cernat, județul Covasna
anunță:

Primăria comunei Cernat, jud. Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorarelor posturi contractuale vacante:
1. paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
2. muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, alături de condiţiile generale prevăzute în art. 3 din HG nr. 286/2011, următoarele condiţii specifice:
– .
• Pentru postul de paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică:
– studii generale;
– fără antecedente penale;
– diplome, adeverinţe, atestate sau alte acte care certifică specializare/calificarea în domeniul pazei şi/sau ordinii publice;
– disponibilitate pentru a efectua ore de noapte şi /sau suplimentare, disciplină, punctualitate.
– vechimea nu este condiție specifică pentru participarea la concurs.
• Pentru postul de muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare
– 1. Nivelul de studii: studii medii;
– 2. Calificările/ specializările necesare: cursuri speciale de calificare profesională/atestat lucrător mașinist utilaje;
– 3. Competenţele postului:
– Cunoaşte legislaţia în domeniul de activitate;
– Capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
– Rezistenţă fizică, psihică şi la stres;
– Putere de decizie, discernământ, controlul emotivităţii;
– 4. Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitate cerută de post): -5 ani

Concursurile vor avea loc în două etape, o probă scrisă la sediul sus mentionat la data de 17.10.2018 ora 10:00 pentru ocuparea postului de paznic, la Compartimentul de pază și ordinea publică, respectiv la ora 12:00 pentru ocupare postului muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Interviul la sediul sus mentionat pe data de 19.10.2018, ora 10:00 pentru ocuparea postului de paznic, Compartimentul de pază și ordinea publică, ora 12:00 pentru ocuparea postului muncitor calificat – mașinist utilaje, la Compartimentul administrativ gospodăresc, alimentare cu apă potabilă, salubrizare.
Dosarele de înscriere trebuie depuse la Primăria Cernat, Compartimentul relații cu publicul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, respectiv cel târziu până la data de 3 octombrie 2018 (inclusiv), ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Cernat, Compartimentul relații cu publicul, tel. 0267-367501.

Viceprimar
ing. Fabian Sandor